facebook tracking
Înapoi la Date & Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LEROY MERLIN ROMÂNIA S.R.L. („LMR”), societate cu răspundere limitată de naționalitate română, al cărei sediu social este situat în București, Strada Icoanei, nr. 11-13, Sector 2, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/13616/2004, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) RO 16702141, 

In calitate de operator de date cu caracter personal,

Dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în contextul activității desfășurate de LMR, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR)

CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

In functie de fiecare caz in parte, LMR prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/altui document cu funcție de identificare (de exemplu: pașaport, permis de rezidență etc.), precum si alte informații conținute de acestea (de exemplu: data și locul nașterii, cetățenia, numar de inmatriculare al masinilor, etc.), semnătura.


  • date privind starea civilă, cum ar fi date din certificatul de căsătorie.

 

  • date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mailul, telefonul.

 

  • experiența în muncă.

 

  • nivelul educațional,

 

  • orice alte date necesare sau utile desfașurarii activității LMR, în condițiile legii.

 

SURSA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE

 

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza atat clienţii și/sau cocontractanţii noștri., în mod direct sau indirect sau pe care LMR le generează ca urmare a interacțiunii cu clienţii / cocontractanţii săi, prin oricare din canalele de comunicare cu LMR, cat si date pe care ni le furnizeaza posibili angajati in procesul de recrutare.

 

Colectăm date personale de la Terți, precum e-jobs, Facebook, LinkedIn sau alte surse publice. Aceasta operatiune este denumită „Sourcing” și trebuie efectuată manual de către angajații noștri sau automat în cadrul site-ului pe cariera al LMR.

 

În unele cazuri, precum intr-un proces de recrutare, angajații existenți pot face recomandări cu privire la potențialii solicitanți. Acești angajați vor adăuga date cu caracter personal despre acești potențiali solicitanți. În cazurile în care se face acest lucru, potențialul solicitant este considerat utilizator în contextul prezentei politici de confidențialitate și va fi informat despre procesare

Refuzul de a furniza LMR datele cu caracter personal poate determina, în anumite situații reglementate de lege, imposibilitatea intrării în relație cu LMR si/sau a contractării produsului/ serviciului dorit.

 

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE 

ACHIZITIA / FURNIZAREA DE PRODUSE/ SERVICII DE CATRE SI CATRE LMR

Prelucrăm date cu caracter personal pentru negocierea, încheierea și executarea de contracte cu clientii / cocontractanţii LMR.

Atunci când se achizitioneaza produse/ servicii direct din magazinele noastre, LMR, în calitate de operator, solicită datele personale prevazute in legislatia aplicabilă pentru a putea emite documentele legale aferente fiecarui tip de tranzactie (i.e. factură fiscală, certificat de garantie, avize). Datele personale se colecteaza in functie de cerintele legale pentru fiecare tip de document / operatiune și constau, in principal, in: nume, prenume, adresa, numar de telefon, serie si numar carte de identitate, CNP. Refuzul de a ne furniza aceste date duce la imposibilitatea emiterii documentelor aferente vânzării.

Atunci când se achizitioneaza produse/ servicii online (inclusiv cu livrare in sistem Click&Collect), LMR solicită datele personale prevazute in legislatia aplicabilă pentru a putea emite documentele legale revelante si, in plus, acele date personale necesare pentru deschiderea contului online si obtinerea si utilizarea Cardului Leroy Merlin.

Pentru produsele/ serviciile achizitionate de la LMR, aceasta din urma furnizeaza o serie de servicii complementare postvanzare, inclusiv dar fara a se limita la: retur marfa, inchiriere unelte, livrare marfa, call center, pentru care este posibil ca LMR sa solicite date personale necesare pentru a putea presta serviciul solicitat si pentru a mentine legatura cu clientii (nume, prenume, adresa, adresa de email si numar de telefon).

Unele servicii furnizate de LMR (i.e. livrare marfa, post vanzare  - reparare / inlocuire produse neconforme, call center) nu sunt prestate in mod direct de catre LMR, ci de catre prestatori externi de servicii care vor avea calitatea de Persoane Imputernicite conform GDPR. In acest sens, colectăm de la clienţi date cu caracter personal pe care le vom transmite către prestatorii noștri externi.

In magazinele LMR, clientii pot accesa servicii de finantare pentru achizitia de marfa, care se furnizeaza, la cererea clientilor LMR, de catre entitati juridice colaboratoare ale Leroy Merlin Romania. Aceste entitati juridice vor colecta in mod direct datele personale necesare pentru intocmirea documentelor de finantare, fara a le transfera apoi catre Leroy Merlin Romania.

Pentru contractele incheiate pentru achizitia de produse sau servicii de catre LMR, LMR prelucreaza numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon al reprezentantilor legali sau conventionali ai cocontractantilor sai.

TEMEI – Încheierea și executarea contractului, conformarea cu obligațiile legale, interesul legitim al LMR de a asigura derularea contractelor de o manieră optimă și eficientă. 

GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ. ANALIZE ȘI STUDII PENTRU UZ INTERN

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea LMR. În acest sens, putem utiliza datele cu caracter personal, printre altele, pentru intocmirea documentelor financiar-contabile, pentru organizarea contabilității în condițiile legii, pentru emiterea de facturi fiscale, efectuarea plăților, pentru a îmbunătăți și optimiza activitatea LMR, precum și procesele, produsele și serviciile LMR, pentru a efectua diverse analize financiare, audituri si pentru a întocmi diverse rapoarte privind activitatea și performanța LMR pe piața relevanta, pentru a susține poziția LMR în diverse investigații, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicată LMR, pentru gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice.

In ceea ce priveste analizele și studiile interne, acestea sunt în format anonimizat, oferindu-ne informații utile pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor LMR.

TEMEI: Interesul legitim al LMR de a-și derula activitatea in conditii optime, conformarea cu obligatiile legale specifice in materie.

SERVICII-SUPORT ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR

Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea soluționării cererilor clientilor nostri sau ale altor persoane, precum și pentru a furniza informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile LMR. Cu titlu de exemplu, LMR poate iniţia contacte telefonice pentru a răspunde solicitărilor primite sau poate prelucra anumite date din documentele care ii sunt furnizate pentru a soluționa cererile sau plângerile clienţilor / ale altor persoane.

In cadrul serviciului de call center furnizat de LMR clientilor săi, prin prestatori externi, convorbirile cu clienţii sunt inregistrate pentru a permite LMR să masoare calitatea serviciului de call center prestat si pentru a pastra informatiile necesare solutionarii solicitarilor primite de la clienti / alte persoane.

TEMEI: Încheierea și executarea contractului, conformarea cu obligațiile legale specifice în materie.

MARKETING DIRECT ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

Ne dorim să ţinem la curent clienţii cu noutățile privind produsele și serviciile LMR și/sau ale partenerilor noștri, să invităm clienţii la concursuri sau loterii publicitare pe care le organizăm. Înainte de a vă contacta, este posibil să luăm în considerare și analizele și studiile noastre interne.

In sensul celor de mai sus, putem transmite și comunicări comerciale, inclusiv mesaje de marketing direct (vanzare de produse si servicii) cu privire la produsele/ serviciile anterior mentionate.

Ne interesează părerea clientilor noștri despre produsele și serviciile LMR, despre LMR în general sau despre un anumit subiect relevant pentru activitatea LMR. Putem contacta periodic clienţii pentru a afla părerea și sugestiile lor privind îmbunătățirea produselor și serviciilor LMR sau cum am putea răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor lor. Clientii nu sunt obligaţi să răspundă, iar dacă nu răspund, aceasta nu va afecta în niciun fel relația cu LMR.

Efectuăm și studii de piață. În acest scop, putem colabora cu agenții de cercetare de piață, care fie vor derula studii de piață pentru LMR, fie vor furniza LMR rezultate ale studiilor de piață și alte informații legate de obiectul respectivelor studii. De regulă, LMR preia informațiile legate de studiile de piață de la partenerii sai în format anonimizat. În cazul în care informațiile preluate vor conține (și) date cu caracter personal, clientii nostri vor fi informati în mod corespunzător de catre agentiile de cercetare de piață.

De asemenea, putem transmite, prin mijloace de comunicare cum ar fi email, poștă, curier, sms, aplicatii online, etc, comunicări comerciale (pliante, cataloage etc.) cu noutățile privind produsele și serviciile LMR, invitații de a participa la concursuri sau loterii publicitare pe care LMR le organizeaza.

In cazul in care consideram necesar, putem transmite catre posibili angajati oferte de joburi altele decat cele la care au aplicat acestia si pentru care nu au fost angajati sau contactati pentru participarea la un interviu.

Vom transmite comunicările comerciale mentionate mai sus doar dacă am obținut acordul clientului.

TEMEI: Consimțământul clientului, interesul legitim al LMR.

5.   PERSONALIZAREA OFERTELOR

Ne intereseaza sa oferim clientilor nostri produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria lor de interes.

De aceea, în cazul în care clientul a optat în acest sens, putem analiza datele și informațiile despre acesta din baza noastră de date internă, cum ar fi informații privind produsele achizitionate sau solicitarile formulate pe site sau in magazinele Leroy Merlin, data nasterii, sexul și localitatea de domiciliu / reședinta, etc.

Analizăm și combinăm aceste informații pentru a putea oferi clientilor produse și servicii cât mai adaptate nevoilor și particularităților lor. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a evita să transmitem oferte pentru produse sau servicii care, din diverse motive (inclusiv în baza politicii noastre de risc), nu sunt de interes pentru clienti.

 

TEMEI: Consimțământul clientului, interesul legitim al LMR.

  1. CONFORMAREA CU CERINȚELE LEGALE.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile activităţii LMR. 

Exemple de astfel de obligaţii legale: îndeplinirea obligațiilor de raportare și informare către autoritățile fiscale, precum și către alte autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, organizații profesionale, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile, indeplinirea obligațiilor privind arhivarea documentelor și informațiilor; îndeplinirea obligațiilor privind relațiile de muncă cu salariații LMR sau de colaborare cu avocații colaboratori, asigurarea securității spațiilor utilizate, precum și a persoanelor și a bunurilor aflate în aceste spații. 

Tot pentru a ne conforma prevederilor legale in vigoare prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de securitate (televiziune cu circuit închis şi management vizitatori/ control acces) sau a registrelor de evidenţă acces, datele fiind păstrate pentru intervalele de timp reglementate legal. Datele colectate în baza legislaţiei privind protecţia persoanelor, bunurilor şi valorilor pot fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor, la solicitarea acestora, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

 

TEMEI: Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie.

CONFORMAREA CU REGULI SAU REGLEMENTĂRI INTERNE, CODURI DE CONDUITĂ.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne conforma regulilor/ standardelor interne ale LMR (i.e. coduri etice, reguli anticoruptie, reguli de raportare catre grup, reguli de audit intern / extern, proceduri de licitatie, etc), care, în anumite situații, pot implica/ avea ca sursă prelucrări de date cu caracter personal.

 

TEMEI: interesul legitim al LMR să își desfășoare activitatea conform standardelor interne/regulilor stabilite la nivel de grup.

DESFASURAREA UNUI PROCES DE RECRUTARE/ANGAJARE/INTERNSHIP.

In cazul desfasurarii unui proces de recrutare folosim datele personale pentru a vă furniza informațiile și răspunsurile solicitate. Folosim aceste date si pentru a personaliza serviciile și bunurile pe care le oferim astfel încât acestea să fie adaptate cât mai bine nevoilor dumneavoastră și pentru a vă asista în soluționarea solicitărilor sau pentru a vă susține în aspirațiile privind o carieră în cadrul companiei LMR.

Vă punem la dispoziție informații despre oportunitățile de carieră disponibile în cadrul societății noastre și vă oferim posibilitatea să ne contactați direct.

Atunci când ne contactați în legătură cu o oportunitate de carieră atat direct, cat si prin terti ca e-jobs, Facebook, LinkedIn sau alte surse publice, colectăm de la candidati următoarele informații: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, experiența în muncă, nivelul educațional, domeniul de activitate dorit, CV-ul.

TEMEI: interesul legitim al LMR să poată da curs solicitărilor de recrutare / angajare a candidaţilor care optează pentru o oportunitate de carieră la LMR.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru a ne conforma oricăror prevederi legale aplicabile sau în vederea prestării serviciilor contractate, putem dezvălui date cu caracter personal către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), pentru scopurile menționate mai sus, de la caz la caz, cum ar fi: instanțe judecătorești sau arbitrale; părți implicate în raporturile juridice existente sau persoanele de contact/angajații/reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, inclusiv parteneri contractuali ai clienților noștri, consilieri, auditori, experți, evaluatori, notari, alți avocați și alte forme de exercitare a profesiei; furnizori de servicii care ne asigură servicii operaționale/ funcționale; autorități și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii sau alte autorități publice, la nivel local sau internațional, sau persoanele de contact/angajații/ reprezentanții legali sau convenționali ai acestora; alte persoane față de care am fost autorizați de persoanele vizate să dezvăluim datele cu caracter personal.

Pentru a procesa si gestiona comenzile plasate de clienti online (prin sistemul Click& Collect sau comert online) si pentru a raspunde la orice întrebări legate de comenzile astfel plasate, datele personale sunt prelucrate, in intern, de departamentul IT, de serviciul de relații cu clienții si de departamentele de logistica din magazine. Ne asigurăm că accesul acestora la datele personale se face strict în scopul de a pregătire, gestionare si livrare comenzi.

 

TRANSFERUL CATRE TERTE TARI SI MASURI DE SIGURANTA.

În cazul în care transferul este necesar conform scopurilor de mai sus, transferăm date numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Cu toate acestea, în funcție de locațiile în care se află destinatarii datelor sau sunt localizate serverele pe care sunt socate datele transferate, este posibil ca, dacă este necesar pentru scopurile sus-menționate, anumite date să fie transferate în state din afara Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. În cazul unor asemenea transferuri internaționale, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că aceste transferuri sunt efectuate în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (către state terțe recunoscute de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție) sau sub rezerva unor alte măsuri de protecție adecvate (e.g. clauze standard asumate de destinatari), conform legislației aplicabile în domeniu.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele cu caracter personal atâta timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței unui contract incheiat LMR, plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia. Orice date cu caracter personal pe care le deţinem în scop de marketing şi comunicari comerciale, le vom păstra până în momentul în care clientii ne anunta ca nu mai doresc sa primeasca comunicari comerciale. Datele personale comunicate de dumneavoastra pentru recrutare vor fi pastrate o perioada de 12 luni. Datele personale ale clientilor gestionate in legatura cu comenzile online sunt pastrate 10 ani de la plasarea ultimei comenzi.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE PRIVIND DATELE PERSONALE

 

Drept

 

Descriere

Drept de acces la datele cu caracter personal

Clientul are drept de acces la toate datele cu caracter personal care il privesc si care sunt prelucrate de LMR. De asemenea, are dreptul să cunoasca scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deține LMR, părțile sau categoriile de părți cu care datele sale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor LMR care nu sunt colectate direct de la client.

 

Dreptul de a solicita o copie a datelor sale cu caracter personal

Clientul poate contacta LMR dacă doreşte o copie datelor cu caracter personal care il privesc si pe care LMR le prelucreaza.

 

Dreptul la rectificarea datelor sale cu caracter personal

Clientul poate solicita LMR să corecteze sau să elimine datele cu caracter personal considerate inexacte sau învechite.

 

Dreptul la ştergerea datelor sale cu caracter personal

Clientul poate solicita LMR să nu mai prelucreze sau să ştearga datele cu caracter personal pe care LMR le deţine despre client. În cazul în care datele sale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a LMR faţă de client, LMR ar putea fi in imposibilitatea de a sterge datele clientului. De asemenea, dacă datele cu caracter personal ale clientului sunt necesare pentru ca LMR să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea clientului nu poate fi gestionată.

 

Dreptul la restrictionarea datelor sale cu caracter personal

Dacă clientul contesta exactitatea datelor sale sau LMR nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale clientului ori clientul a obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care LMR le consideră legitime, clientul are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal.

 

Dreptul la opozitie privind modul în care se gestioneaza datele sale cu caracter personal

Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care LMR îl consideră aplicabil. In plus, clientul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, incluzând profilarea in măsura in care este legata de marketing direct.

 

Dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul clientului sau este realizata prin mijloace automate, clientul are dreptul de a solicita LMR să transfere datele sale unui alt operator.

 

Clientul /persoana vizata poate exercita drepturile de mai sus transmitand o cerere/ solicitare scrisa la adresa sediului social al LMR : strada Icoanei nr. 11-13, sector 2 Bucuresti, sau prin email, la adresa de email dpo@leroymerlin.ro, in atentia DPO.

DPO numit de catre LMR:

Bogdan Bucur

Leroy Merlin România SRL

București, Str Icoanei 11-13, sector 2, România

Adresa email: dpo@leroymerlin.ro

Lucrezi deja la Leroy Merlin Romania?

Hai să recrutăm împreună și să găsim noi colegi pentru tine.

Teamtailor

Site de cariere de la Teamtailor